Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh

ban giai trinh ke khai bo sung Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..

 kỳ tính thuế……….  ngày … tháng … năm …)

[01] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………….

     [02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:……………………..[08] Email: …………………………………

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

     [10] Mã số thuế:

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[14] Điện thoại: …………………  [15] Fax: ……………… [16] Email: …………………………………

[17] Hợp đồng đại lý thuế số………………………………………….ngày………………………………..

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp,

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -):

B. Tính số tiền chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp: …………………………………………………………………………………………………….

2. Số tiền chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):

………………………………………………

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày ….. của …(tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)…

- Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:……………………………

- Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): ………………………………………….

2. Lý do khác:………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày …....tháng …….năm …….

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…….

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:…….

 

 

Ghi chú:

a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT

-          1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])

-          2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])

b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh

  phoneketoanvip Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh 090 49 41 466

  phoneketoanvip Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh 0968 671 850

  phoneketoanvip Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh 090 49 41 566

  mailketoanvip Biểu mẫu bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: