Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT-BTP

Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT-BTP - Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

Để triển khai Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

- Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

Danh mục I: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành

 
Số TT
Tên mẫu
Ký hiệu
A

05 LOẠI SỔ HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2012/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP

 
01 Sổ đăng ký khai sinh TP/HT-2010-KS
02 Sổ đăng ký kết hôn TP/HT-2010-KH
03 Sổ đăng ký khai tử TP/HT-2010-KT
04 Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TP/HT-2010-XNHN
05 Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con TP/HT-2010-GH/CMC
B

03 LOẠI BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP VÀNGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2012/NĐ-CP

 
01 Giấy khai sinh (Bản chính) TP/HT-2010-KS.1
02 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) TP/HT-2010-KH.2
03 Giấy chứng tử (Bản chính) TP/HT-2010-KT.1
C

02 BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VIỆC KẾT HÔN; NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP

 
01 Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam TP/HTNNg-2013-KH.1
02 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp TP/HTNNg -2013-CMC.1
 
Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT BTP

  phoneketoanvip Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT BTP 090 49 41 466

  phoneketoanvip Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT BTP 0968 671 850

  phoneketoanvip Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT BTP 090 49 41 566

  mailketoanvip Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo thông tư 09B/2013/TT BTP Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: