Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013

Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 (từ 1/7/2013) Trường hợp bạn chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở một nơi thì sẽ được cơ quan trả thu nhập sẽ kê khai và nộp thuế thay cho bạn. Nếu bạn có thu nhập từ nhiều nguồn (kinh doanh và tiền lương…) thì bạn được chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại công ty chi trả thu nhập, hoặc tại chi cục thuế nơi kinh doanh.

+ Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định mà số thuế TNCN đã khấu trừ hàng tháng của mỗi loại tờ khai có từ 50 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định nhưng không thuộc diện khai thuế, nộp thuế theo tháng có nghĩa là số thuế TNCN đã khấu trừ của mỗi loại loại tờ khai dưới 50 triệu đồng.

Vừa qua, có một số tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có thắc mắc là không biết thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo quy định nêu trên vì Nghị định số 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 mà Thông tư thì chưa có nên việc kê khai thuế TNCN theo công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính như sau:

- Từ tháng 7/2013 tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khai thuế GTGT theo quý thì cũng thực hiện khai thuế TNCN theo quý, kể cả trường hợp đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo tháng từ đầu năm 2013; kể cả trong 06 tháng cuối năm 2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một loại tờ khai bất kỳ trên 50 triệu đồng. Có nghĩa là khai thuế TNCN theo kê khai thuế GTGT.

- Từ tháng 7/2013 tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 01/7/2013 tổ chức, cá nhân đã xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại tờ khai (VD: tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu) và tờ khai số 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng) thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tiếp tục kê khai thuế TNCN theo tháng cho 06 tháng cuối năm 2013.

- Từ tháng 7/2013 tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 01/7/2013 tổ chức, cá nhân đã xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại tờ khai (VD: tờ khai số 02/KK-TNCN và tờ khai số 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng) thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập điều chỉnh lại hình thức kê khai thuế TNCN theo quý cho 06 tháng cuối năm 2013.

Đây là nội dung mà các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cần biết để thực hiện kê khai thuế TNCN cho đúng quy định. Nếu tổ chức, cá nhân kê khai thuế TNCN cho tháng 7/2013 chưa đúng thì kê khai lại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất
Trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

- Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

- Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng)

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

khau tru thue gtgt Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013

Khấu trừ thuế GTGT

Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

 

Ví dụ: Bà Nguyễn Hoàng Anh có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), Bà Anh phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Bà Anh không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh được tính như sau:

Bà Anh được giảm trừ các khoản sau:(từ 1/7/2013)
+ Cho bản thân là: 9 triệu đồng.
+ Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng x 2 người =7,2 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:
90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng =73,8 triệu đồng
- Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
(32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng
+ Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:
(52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng
+ Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

(73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng
Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013

  phoneketoanvip Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 090 49 41 466

  phoneketoanvip Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 0968 671 850

  phoneketoanvip Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 090 49 41 566

  mailketoanvip Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: