Công việc của kế toán tổng hợp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp – Bạn tham khảo bảng Mô tả công việc của Kế Toán Tổng Hợp mình xây dựng cho cty mình như sau:

Công việc của kế toán tổng hợp:

Vị Trí : Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant)
Bộ Phận : Kế Toán/Tài Chính
Báo cáo trực tiếp cho : Kế Toán Trưởng

Tổng quát chức năng công việc:
Kiểm soát số liệu từ các phần hành kế toán, tính giá thành, tổng hợp số liệu báo cáo và lập bản cân đối số phát sinh tài khoản và báo cáo tài chính tạm.

Trách nhiệm:

• Kế Toán Giá Thành:
 Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 Theo dõi và giám sát giá thành sản xuất.
 Phân tích và kiểm soát chặt chẽ giá chuẩn sản xuất, bao gồm:
 Phân tích biến động chi phí Nguyên Vật Liệu (Định mức sử dụng và giá cả đầu vào);
 Phân tích biến động chi phí tiền lương (theo tỉ lệ và theo năng suất);
 Phân tích chi phí sản xuất chung, bao gồm chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi (theo tỉ lệ và theo mức độ ảnh hưởng);
 Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/ 621,622,627, 632.

• Tổng hợp thuế:

 Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phân hệ Kế toán phải thu và Kế toán phải trả;
 Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng;
 Theo dõi và kiểm tra, đối chiếu thuế Thu nhập cá nhân;
 Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ hàng quý;
 Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu;
 Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 133, 333.

• Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

 Lập và theo dõi danh mục tài sản cố định, lập thẻ tài sản;
 Theo dõi tình hình mua mới và cập nhật thẻ tài sản, thẻ tài sản phải bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản giao nhận tài sản cố định, biên bản nghiệm thu công trình và biên bản hoàn công trong trường hợp là nhà xưởng và công trình kiên trúc;
 Trích khấu hao theo đúng khoản mục chi phí và theo đúng bộ phận sử dụng
 Tiến hành kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
 Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 211, 212, 213, 214/6274, 6414, 6424;

• Các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước:

 Lập bảng theo dõi các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước;
 Hạch toán các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phi trả trước, chi phí trích trước theo đúng tiến độ và kế hoạch theo dõi.
 Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
 Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 142, 242, 335.

• Tổng hợp số liệu:

 Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
 Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;
 Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kế toán phần hành cập nhật các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, chính xác, theo dõi, giám sát việc gửi báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các kế toán phần hành;
 Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung;

• Báo cáo tài chính:

 Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý,năm;
 Lập bảng cân đối kế toán (Draft) và Kết quả hoạt động kinh doanh (Draft) trình Kế Toán Trưởng;
 Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có).

Quan hệ công việc:

• Quan hệ nội bộ:
- Tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty.

• Quan hệ bên ngoài:
- Cục thuế;
- Ngân hàng;
- Khách hàng;
- Nhà cung cấp.

Báo cáo:

Báo cáo cho cấp trên:
- Kế Toán Trưởng.
Báo cáo cho các bộ phận khác:
- Giám Đốc công ty, Giám đốc sản xuất.

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Công việc của kế toán tổng hợp

  phoneketoanvip Công việc của kế toán tổng hợp 090 49 41 466

  phoneketoanvip Công việc của kế toán tổng hợp 0968 671 850

  phoneketoanvip Công việc của kế toán tổng hợp 090 49 41 566

  mailketoanvip Công việc của kế toán tổng hợp Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: