Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – TK 154

Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở các đơn vị sản xuất (Công nghiệp, xây lắp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,…), hoặc ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ (Vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,…). Tài khoản 154 cũng phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức các loại hình hoạt động này

Tài khoản 154 (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)

San xuat kinh doanh do dang 300x186 Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154

San-xuat-kinh-doanh-do-dang

 • Tài khoản này dung để phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ phản ánh khối lượng dịch vụ hoàn thành trong kỳ và các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ và cuối kỳ của các hoạt động kinh doanh chính, phụ, và thuê ngoài ra công chế biến ở các đơn vị sản xuất  áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên hạch toán.
 • Chi phí sản xuất kinh doanh được hạch toán trên tài sản này được chi tiếp theo từng thời điểm phát sinh (phân xưởng, đội công trường) có thể phân theo loại, nhóm chi tiếp theo từng loại.
 • Cuối kỳ phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.
 • Kết cấu tài khoản:

 Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154

Sơ đồ hạch toán

 Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154

Hạch toán:

*Theo quyết định 15: 

Xuất NVL sản xuất

                             Nợ TK 152

                                        Có TK 621

Tính chi phí nhân công trực tiếp sản xuất

                             Nợ TK 334

                                        Có TK 622

Tính chi phí sản xuất chung

                             Nợ TK 142, 242, 214, 111, 112, 334

                                        Có TK 627

Tập hợp chi phí vào tài khoản chi phí dở dang để tính giá thành

                             Nợ TK  154

                                        Có TK 621, 622, 627

Tính giá thành sản phẩm:

Tổng giá thành sản phẩm trong kỳ = chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + chi phí phát sinh trong kỳ – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Chi phí dở dang: được tính theo thực tế tồn chưa hoàn thành sản phẩm, hoặc tính theo mức độ hoàn thành của sản phẩm

Giá thành sản phẩm = Tổng giá thành sản phẩm trong kỳ / số lượng sản phẩm

Nhập kho sản phẩm hoàn thành bằng phiếu nhập kho theo giá thành sản phẩm đã tính ở trên, hạch toán

                             Nợ TK 155 (chi tiết theo sản phẩm), 157

                                                Có TK 154 (tổng giá thành sản phẩm trong kỳ)

Nếu là đơn vị kinh doanh dịch vụ thì không nhập kho mà tiến hành xuất cung cấp dịch vụ cho bên bán, hạch toán:

                                  Nợ TK 632 (Chi tiết theo dịch vụ nếu cần thiết)

                                      Có TK 154

    *Theo quyết định 48:  

 Xuất NVL sản xuất

                             Nợ TK 152

                                        Có TK 154

Tính chi phí nhân công trực tiếp sản xuất

                             Nợ TK 334

                                        Có TK 154

Tính chi phí sản xuất chung

                             Nợ TK 142, 242, 214, 111, 112, 334

                                        Có TK 154

Nhập kho sản phẩm hoàn thành bằng phiếu nhập kho theo giá thành sản phẩm đã tính ở trên (tương tự quyết định 15 ở trên), hạch toán

                             Nợ TK 155 (chi tiết theo sản phẩm), 157

                                                Có TK 154 (tổng giá thành sản phẩm trong kỳ)

Nếu là đơn vị kinh doanh dịch vụ thì không nhập kho mà tiến hành xuất cung cấp dịch vụ cho bên bán, hạch toán:

                                  Nợ TK 632 (Chi tiết theo dịch vụ nếu cần thiết)

                                      Có TK 154

Trung tâm  đào tạo kế toán: TRUNG TÂM HỖ TRỢ KẾ TOÁN BÌNH MINH

Đơn vị đào tạo, dạy kế toán thực hành, học kế toán thực tế, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán máy, phần mềm kế toán,..đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Điện thoại: 04.666.04.881 – 090.494.1566

Email: TTketoanbinhminh@gmail.com

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154

  phoneketoanvip Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154 090 49 41 466

  phoneketoanvip Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154 0968 671 850

  phoneketoanvip Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154 090 49 41 566

  mailketoanvip Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  TK 154 Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: