Kế toán nguyên liệu và vật liệu

Kế toán nguyên liệu và vật liệu - Nguyên vật liệu là một loại đối tượng lao động, công cụ, dụng cụ là một loại tưliệulao động doanh nghiệp mua sắm, dự trữ để sử dụng vào các hoạt động sản xuất, chế biến, làm dịch vu nhằm tạo nên các sản phẩm, dịch vụ, lao vụ.

Kế toán nguyên liệu và vật liệu

1.1. Một số vấn đề chung về Kế toán nguyên liệu và vật liệu
- Nguyên vật liệu là một loại đối tượng lao động, công cụ, dụng cụ là một loại tưliệulao động doanh nghiệp mua sắm, dự trữ để sử dụng vào các hoạt động sản xuất, chế biến, làm dịch vu nhằm tạo nên các sản phẩm, dịch vụ, lao vụ.
- Các loại nguyên vật liệu : – Nguyên liệu, vật liệu chính; – Vật liệu phụ; – Nhiên liệu; – Phụ tùng thaythế; – Vật liệu và thiết bị xâydựng cơ bản
- Chứng từ kế toán: – Phiếu nhập kho – Phiếu xuất kho – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ-Phiếu xuất khovật tư theo hạn mức -Biên bản kiểm nghiệm – Thẻ kho – Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá -Các chứng từ liên quan khác
- Các phương pháp kê khai nguyên vật liệu gồm kê khai thương xuyên hoặc kiểm kê định kỳ:

 • + Kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập xuất tồn kho nguyên liệu vật liệu trên sổ kế toán
 • + Kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của nguyên liệu, vật liệu trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của nguyên liệu, vật liệu đã xuất theo công thức:
Trị giá NVL xuất = Tổng trị giá NVL nhập +, - Chênh lệch trị giá tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ

- Đánh giá nguyên, vật liệu:

 • + Trị giá vật liệu mua ngoài: Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác cờ liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mạivà giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ(-) khỏi chi phí mua.
 • + Trị giá nguyên, vật liệu tự chế biến: giá vật liệu xuất chế biến + Chi phí chế biến
 • + Trị giá nguyên, vật liệu thuê ngoài gia côngû chế biến: Giá vật liệu đem đi chế biến + Chi phí chế biến + Chi phí khác
 • + Trị giá nguyên liệu, vật liệu nhận vốn góp liên doanh, cổ phần: theo giá chấp thuận của các bên.

- Chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

 • + Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thướng;
 • + Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản quyđịnh.
 • + Chi phí bán hàng;
 • + Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Các phương pháp kế toán giá trị nguyên vật liệu xuất kho:

Trong doanh nghiệp thực hiện phương pháp KKTX hàng tồn kho theo:

 • + Giá thực tế bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
 • + Giá thực tế bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
 • + Giá thực tế đích danh
 • + Giá thực tế nhập trước, xuất trước
 • + Giá thực tế nhập sau, xuất trước
 • + Giá thực tế bình quân kỳ trước
 • ….

Trong doanh nghiệp thực hiện phương pháp KKĐK hàng tồn kho:

 • + Giá thực tế bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
 • + Giá thực tế đích danh

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

Theo phương pháp bìnhquân gia quyền,giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hìnhcủa doanh nghiệp.

Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

Phương pháp nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó.Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

Nguyên liệu, vật liệu dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất sản phẩm không được đánh giá thấp hơn giá gốc nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn giá thành sản xuất của sản phẩm. Khi có sự giảm giá của nguyên liệu, vật liệu mà giá thành sản xuất sản phẩm cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được, thì nguyên liệu, vật liệu tồn kho được đánh giá giảm xuống bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Kế toán nguyên liệu và vật liệu

  phoneketoanvip Kế toán nguyên liệu và vật liệu 090 49 41 466

  phoneketoanvip Kế toán nguyên liệu và vật liệu 0968 671 850

  phoneketoanvip Kế toán nguyên liệu và vật liệu 090 49 41 566

  mailketoanvip Kế toán nguyên liệu và vật liệu Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: