Cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Htkk 3.2.2

Cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Htkk 3.2.2

Cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng bằng phầm mềm kế toán thuế Htkk 3.2.2 - Thiếu sót trong kê khai thuế GTGT trên phầm mềm kê khai thuế là điều thường gặp phải ở những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC - Thực hiện theo đúng Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY. Chúng ta sẽ sửa trực tiếp ở dữ liệu sai thành dữ liệu đúng. Các trường hợp của việc phát hiện ra sai sót phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT 1 Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối

Kế toán bán hàng công nợ phải thu phân hệ

Kế toán bán hàng công nợ phải thu phân hệ

Kế toán bán hàng công nợ phải thu phân hệ, theo dõi chu trình bán hàng kết nối từ lập hóa đơn hàng đến xuất hàng và thu tiền, giúp cho việc giao hàng đúng thời điểm và thu tiền kịp thời, tiếp nhận đơn hàng đầy đủ. Báo cáo bán hàng và phân tích đa dạng, hỗ trợ công tác phân tích bán hàng – nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các khách hàng mua

Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả trên phầm mềm kế toán Misa - Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. - Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng - Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp - Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ

Day học phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8

Day học phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8

Day học phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 là phiên bản mới nhất của Công ty SIS Việt Nam. Phiên bản đã được thiết kế theo quy định mới nhất của Bộ Tài Chính. Qua thực tế sử dụng tại hơn 1000 doanh nghiệp lớn nhỏ với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, SAS INNOVA 6.8 đã chứng minh được tính hiệu quả ứng dụng. Nhiều khách hàng đã khẳng định sản

Tải phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3

Tải phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3

Tải phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.3 - Ngày 17/04/2014, Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3 1. Ứng dụng iHTKK và HTKK hỗ trợ kê khai, nộp các mẫu báo cáo biên lai phí, lệ phí, bao gồm: - Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC - Báo cáo nhận in, cung cấp

Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt Misa

Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt Misa

Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt misa - Xem lại bảng quy ước về các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ Initial - Điểm bắt đầu một luồng sự kiện Final - Điểm kết thúc luồng sự kiện Action - Diễn tả một hành động nhỏ nhất trong đặc tả hành vi. Có nhiều đầu vào, đầu ra hoặc không có Control Flow - Diễn tả việc bắt đầu một hoạt  động sau một hoạt

Nguyên tách hạch toán kế toán doanh nghiệp

Nguyên tách hạch toán kế toán doanh nghiệp

Nguyên tách hạch toán kế toán doanh nghiệp • Doanh nghiệp phải sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Muốn sử dụng đồng tiền ngoại tệ để ghi sổ thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính. • Nếu sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng

Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận phầm mềm misa

Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận phầm mềm misa

Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận phầm mềm misa - Hiện nay nhiều doanh nghiệp không chỉ có một trụ sở kinh doanh duy nhất mà có thể có 2 hoặc 3 trụ sở ngoài trụ sở chính. Trong trường hợp các trụ sở khác nhau hạch toán độc lập với trụ sở chính, thì cuối kỳ kế toán các trụ sở khác chỉ cần gửi các báo cáo tài chính cho trụ sở chính. Còn

Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy tính với Misa

Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy tính với Misa

Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính với phần mềm kế toán Misa Lập bản sao sổ sách đề phòng sự cố, thiên tai địch họa Kế toán thường phải lập các bản sao lưu, dự phòng khi theo dõi sổ kế toán trên máy vi tính nhằm đảm bảo an toàn cho các chứng từ, sổ sách, báo cáo trong trường hợp gặp sự cố bất thường xảy ra do nhiều nguyên nhân

Khóa sổ kế toán cuối kỳ trong phầm mềm misa

Khóa sổ kế toán cuối kỳ trong phầm mềm misa

Khóa sổ kế toán cuối kỳ trong phầm mềm misa Thông thường vào cuối năm kế toán sau khi đã hoàn thành, in và gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan thuế, đầu tư… kế toán trưởng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán nhằm hạn chế và ngăn chặn sự chỉnh sửa can thiệp vào dữ liệu đã hoàn chỉnh. Trong các phần mềm kế toán, tính năng này được đưa vào, cho phép

Phân công công việc và quyền hạn trong phầm mềm kế toán Misa

Phân công công việc và quyền hạn trong phầm mềm kế toán Misa

Phân công công việc và quyền hạn trong phầm mềm kế toán Misa Trong một doanh nghiệp có quy mô thường có ít nhất từ 2 kế toán trở lên và mỗi người phụ trách một phần hành kế toán riêng như Thinner, makes electric thick http://www.fantastikresimler.net/wjd/nike-air-max-leopard.php It with but And

Trang123