Xây dựng hệ thống thang lương bảng lương tham khảo

Xây dựng hệ thống thang lương bảng lương tham khảo

Xây dựng hệ thống thang lương bảng lương (Mẫu tham khảo) Thang lương, bảng lương : ( áp dụng từ 01/10/2013) - Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là:2.350.000 đồng/tháng - Mức lương = hệ số lương x mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng hoặc mức lương do …
Xem chi tiết...

Bảng chấm công và bảng lương mẫu

Bảng chấm công và bảng lương mẫu

Bảng chấm công và bảng lương mẫu - ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 ngày x 8 giờ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Bảng chấm công và bảng lương mẫu Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy …
Xem chi tiết...

Hệ thống thang lương bảng lương năm 2013 Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Hệ thống thang lương bảng lương năm 2013 Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Hệ thống thang lương bảng lương năm 2013 Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, kể từ ngày 01/5/2013, các doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương và gửi cho SLĐTBXH mà không phải làm thủ tục đăng ký như trước đây (Điều 93 BLLĐ …
Xem chi tiết...

Trang1