Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp

Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp - Tài sản cố định là loại tài sản mà ở doanh nghiệp nào cũng phải có và doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó, việc hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tài sản có thời gian hữu dụng từ 1 năm trở lên và có giá trị lớn hơn 10 triệu, tham gia vào nhiều chu kì kinh doanh, khi tham gia vào quá trình kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn, giá trị hao mòn sẽ được chuyển dần vào chi phí dưới hình thức khấu hao, TSCĐ không bị thay đổi hình thái vật chất cho đến lúc hư hỏng.

hach toan tai san co dinh doanh nghiep Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp

Tài sản cố định hoạch toán trong doanh nghiệp

Tài sản cố định hữu hình

Những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định
Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu
Gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

Tài sản cố định vô hình

Những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định
Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh
Gồm một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…
Phương pháp hạch toán tài sản cố định
Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính

Khấu hao tài sản cố định

Tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản cố định

Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định

Tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo
Giá trị còn lại của tài sản cố định trên sổ kế toán

Hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ và số hao mòn lũy kế của TSCĐ

Tài khoản sử dụng
TK211 “Tài sản cố định hữu hình”
TK213 “Tài sản cố định vô hình
Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ tăng
Bên Có: Nguyên giá TSCĐ giảm
Số dư Nợ: Nguyên giá TSCĐ hiện có
TK214 “Hao mòn TSCĐ”
Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ giảm
Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ tăng
Số dư Có: Giá trị HM TSCĐ hiện có

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp

  phoneketoanvip Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp 090 49 41 466

  phoneketoanvip Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp 0968 671 850

  phoneketoanvip Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp 090 49 41 566

  mailketoanvip Tài sản cố định Hoạch Toán trong doanh nghiệp Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: